CO-branding CoffeeBeställare:  Kursansvarig.
Målet i kursen Designstrategi och affärsmodeller var att titta på en befintlig tjänst, i vårt fall Uber och undersöka vilka möjligheter som fanns till innovation.

Brief:  Identifiera svagheter eller möjligheter till innovation inom ramen för Ubers koncept.

Utförande:  Vår kartläggning av Uber skedde med flertalet metoder och verktyg såsom Service Blueprints, stakeholder mapping, SWOT och PEST-analys. Därefter använde vi Tim Browns "Ways to grow"-matris för att identifiera var våra idéer fanns i innovationsspektrat. När vi valt ut de tre mest lovande idéerna, testade vi dess hållbarhet och affärsmässighet genom att använda verktyget Business Model Canvas.

Utkomst:  Vi identifierade en möjlighet till att utöka Ubers affär genom ett samarbete med ett café, exempelvis Starbucks. Då kunden inväntar sin taxi fanns möjlighet att sälja till kaffe som beställdes via Uber-appen och som även betalades via den. Användaren behövde i princip bara gå in på närmaste café och hämta sin beställning.

Team:  Anton Eriksson, Johanna Strömberg, Linus Ståhl och Felix Törnros .

Tack till:  Jag vill rikta ett tack till teamet och våra kursansvariga.