Hållbar matkasseBeställare:  Ingen.
Projektet utfördes som en del i kursen Hållbar Design. Vi valde dock att se oss som en hållbarhetskonsult till COOP då vi valde att utgå från deras matkasse på nätet.

Brief:  Identifiera ett hållbarhetsproblem, applicera hållbarhetsramverk och designstrategier för hållbarhet. Vi fann av en ren slump problemet när en i vårt team beställde en matkasse på nätet från Coop.se. Kassen innehöll dels ryska kantareller men även en stor mängd mat som inte användes i de medföljande recepten.

Utförande:  Vi använde oss utav hållbarhetsramverket LCA och Coops hållbarhetsstrategier för att förstå tjänsten matkasse. Utöver denna empiri tog vi kontakt med Coops kundtjänst. Tillsammans gav de oss insikten att det är recepten som är både boven och lösningen i dramat. Därefter valde vi att arbeta med dels strategier för hållbarhet från Nathan Shedroffs bok men boken gav oss också sätt att identifiera våra användares meningsfullheter.

Utkomst:  En vision om hur matkassetjänster på nätet kan förbättras. Ett digitaliserat recept och spårbarhet på alla varor i app/webbplats. Med förbättrade recept räknat till en kundgrupp om 5000 personer kunde ca 44ton CO2 mindre växthusgas släppas ut i atmosfären.

Team:  Anton Eriksson, Christopher Gustafsson, Linus Ståhl och Joakim Wallin.

Tack till:  Jag vill rikta ett tack till teamet och våra kursansvariga i kursen Hållbar Design.