Digitalt idrottsmuseumBeställare: Halmstads idrottshistoriska förening

Brief: Halmstads idrottshistoriska förening hade kartlagt alla idrottsföreningar som finns och som någonsin funnits i området runt Halmstad, Hylte och Laholm. Deras uppdrag var att vi skulle skapa Sveriges första digitala idrottsmuseum.

Utförande:  Vi utgick från Coopers Goal Directed Design (GDC) och samlade in vår empiri genom enkäter, intervjuer och observationer. Datan analyserades, en persona och ett par scenarios skapades. Utifrån dessa skissade vi koncept för att möta vår personas mål. Skisserna utvecklades sedan till Wireframes och prototypen byggdes i HTML & PHP.

Utkomst:  Vi utvecklade i projektet två designlösningar: Arkivet, en sökbar databas och Upplevelse, ett digital rum för att förmedla berättelser.

Team:  Jennifer Forsberg, Dennis Hansson, Anna-Maria Nordström, Linus Ståhl och Christopher Quiroa.

Tack till:  Jag vill rikta ett tack till teamet, vår beställare Lasse på Halmstads idrottshistoriska förening och Curatorerna på Halmstads konstmuseum och Mjellby konstmuseum.