Light2act

Beställare:  Hälsoteknikcentrum (HCH)
Projektet utfördes i ett tvärvetenskapligt team som en del i kursen Utvecklingsprojekt med fokus på hälsoinnovation.

Brief:  Identifiera ett hälsoproblem och arbeta fram en vision/lösning/proof of concept på problemet. Vi valde att fokusera på de negativa effekter stillasittande har på kroppen.

Utförande:  Vår empiri samlades in genom att undersöka vad som menas med stillasittande genom litteraturstudier. Därefter utförde vi tre observationer på tre olika skolklasser (åk 3, 6 och 9) och två intervjuer med två forskare på Högskolan i Halmstad. Därefter började vi arbetet med att identifiera nya och intressanta lösningar på hur stillasittandet kan brytas.

Utkomst:  Vår artefakt är ett proof of concept som vi valt att kalla Light2act. Light2act mäter genomsnittlig aktivitet i en grupp och lyser i tre olika färger (grön, gul och röd) beroende på huruvida stillasittandet har övergått och få negativa effekter på kroppen. Vår rapport finns att ladda ner här.

Team:  Andrea Cardenbäck, Torbjörn Eriksson och Linus Ståhl.

Tack till:  Jag vill rikta ett tack till teamet och våra kursansvariga och till HCH som gav oss möjlighet att ta projektet under sina vingar.