Responsivt Dashboard

Quicksearch Mockup - iPhone

Quicksearch mockup - Ipad

Beställare: Quicksearch
Quicksearch arbetar med löpande undersökningar som skapar mätbara resultat och ger värdefull information om kunder. Workbook är portalen som samlar alla undersökningssvar.

Brief: Quicksearch gav oss i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på hur Workbook (ett dashboard) skulle funka responsivt främst i mobil men även på ipad/plattor.

Utförande:  Vi intervjuade totalt tre personer som alla arbetar med statistik och analysprogram dagligen. Empirin gav oss möjlighet att konstruera ett UX-statement och scenarios. Därefter konstruerade vi skisser, wireframes och en testbar prototyp.

Utkomst:  Vi utvecklade en prototyp som visade på responsiviteten och en klickbar prototyp som fokuserade på det problemområde vi identifierat, nämligen inkorgen.

Team:  Jacob Bergström, Beatrice Bolmgren, Axel Olsson och Linus Ståhl.

Tack till:  Jag vill rikta ett tack till teamet, mina tre tidigare arbetskamrater som ställde upp på intervjuer och vår beställare på Quicksearch.