"Min hälsoportal"Beställare: Carmona
Carmona är ett konsultföretag som är specialiserade mot utveckling av webbaserade tjänster och informationslösningar.

Brief:  Uppdraget gick ut på att skapa ett interaktivt koncept (”Min hälsoportal”) som dels låter användare visualisera hälsodata på lämplig plattform, dels kan kommunicera av användaren utvalda data för olika typer av professionella vårdgivare genom exempelvis mobilapplikation eller länk till webbgränssnitt.

Utförande:  Vår empiri i projektet byggde på tre enkäter, en stakeholder intervju och tillgång till flertalet Subject Matter Experts (SME) i form av personliga tränare, läkare och kroniskt sjuka individer. Vi konstruerade två personas, Service blueprints och User Journeys. Skissandet utfördes i workshopform tillsammans med två kroniskt sjuka individer i en Participatory Design anda.

Utkomst:  Vi utvecklade en klickbar prototyp som fokuserade på de problemområden vi identifierat. En appassningsbar startsida utifrån individens behov och möjlighet att skräddarsy dataflöde till exempelvis läkare eller en personlig tränare.

Team:  Victor Calming, David Christner, Emelie Mörk och Linus Ståhl.

Tack till:  Jag vill rikta ett tack till teamet, våra PD-deltagare och vår beställare Gunnar på Carmona.